Passende selvafsløring

Passende selvafsløring

Nyhedsbrev maj 2017
Passende selvafsløring

Nu kan jeg ikke lade jer vente længere på mit første nyhedsbrev.  Jeg har så mange herlige arbejdsopgaver, som tager min tid og fylder mig med glæde og inspiration. Jeg har tænkt mig, at netop det skal være temaerne i mine nyhedsbreve. Hvad jeg hele tiden lærer og ønsker at bringe videre. Jeg vil dele min undren med jer, for eventuelt at få sparring og kommentarer og jeg vil inddrage jer i spørgsmål omkring livets genkendelige udfordringer og glæder - og forhåbentligt inspirere jer.

Passende selvafsløring.
Udtrykket bruger jeg så ofte, at jeg efterhånden er i tvivl om, hvorvidt det mon ikke er mig, der har opfundet det. Jeg har endnu ikke talt med nogen, som kendte det lige præcis i den ordlyd. Tværtimod står folk altid og synes, det er mærkværdigt, indtil jeg begynder at forklare begrebet med eksempler. Så falder alting hurtigt på plads og der ses tydeligt en behagelig genkendelighed i folks ansigter.

Det handler om vort eget ansvar for at skabe et godt tillidsforhold såvel i et arbejdsfællesskab som i et livsfællesskab.

En vigtig faktor i opbygningen og udviklingen af tillidsforholdet til andre er færdigheden i at ”åbne sig” og turde fortælle om sig selv. At have evnen, lysten og modet til at fortælle en passende og betydningsfuld information om sig selv.

Når vi fortæller om os selv, opnår vi en større grad af selvbevidsthed og dermed en bedre mental sundhed. For eksempel kan vi have færre oplevelser af negative følelser og depressive tanker og et dybere og tættere forhold til kolleger og venner.

Når vi fortæller om os selv, opnår vi, at de andre bliver opmuntret til at fortælle mere om sig selv. Dette udvikler en kontakt til hinanden, som rækker ud over det trivielle, overfladiske og neutrale niveau, og som fører til relationer, hvor ideer, følelser og gensidighed er gældende.

Det øger i den grad den tillid og sympati, vi får til hinanden fremover.

Nøglefaktoren i selvafsløring er netop begrebet ”passende”. Jo mere en person taler om sig selv (op til en vis grænse) desto mere er den anden person villig til at fortælle om sig selv på samme måde. Passende er afhængig af kultur, tid og omstændigheder. Altså hvor godt kender vi hinanden, og hvilke roller har vi i forhold til hinanden?

Passende selvafsløring skaber tætte relationer og et godt tillidsforhold. Upassende selvafsløring vil forhindre relationer i at udvikle sig. Derfor er evnen til at vide, hvad man vil fortælle om sig selv, hvornår og hvordan, et vigtigt værktøj i forhold til at opbygge gode og sunde relationer til andre og en færdighed i at skabe tillid - både på job og i privatlivet.

Så dukker spørgsmålet op omkring forskellen imellem de introverte og de ekstroverte (noget jeg oplever gives en del opmærksomhed i øjeblikket). Min erfaring er, at uanset om man er det ene eller det andet, vil man have brug for et fællesskab, hvor man kan føle sig tryg og godt tilpas. Dette er i særlig grad vigtigt for begge kategorier, når man har en ide, som man gerne vil have med på bordet. Hvornår er det mon så lettest at komme med ideen? Når man kender de andre i gruppen godt, eller når man ikke helt ved, hvordan de andre kan finde på at reagere?

Et godt tillidsforhold er nødvendigt, for at kunne give og få sparring samt udvikle på ideer og tanker i fællesskabet.

Vi har vidt forskellig grad af passende selvafsløring. Når jeg har været inviteret ind i en virksomhed for at lave konflikthåndtering, bliver det hurtigt tydeligt for mig, at netop denne forskel har indflydelse på arbejdsfællesskabet og den konflikt, som bliver præsenteret for mig. Det er en stor hjælp for alle involverede at blive gjort opmærksom på dette begreb og at få forskellene italesat, for så at kunne kommentere på dem, grine ad dem og eventuelt blive enige om en fælles, passende selvafsløring.

Dette kan i øvrigt også være overordentligt gavnligt i et parforhold. De, som kender mig privat, vil vide, at mit niveau for passende selvafsløring er noget højere end min mands. Det vil derfor give konflikter, hvis jeg afslører lige så meget, som jeg har lyst til, når vi er i fællesskab med andre. Ligesom det kan give konflikter, hvis jeg afslører for mange private og personlige detaljer over for ham omkring mig selv, som han ikke synes, at han har brug for at kende.

Hvorfor er det så netop begrebet ”passende selvafsløring”, der interesserer mig i dag?

Fordi jeg i denne uge var inviteret hen i en større virksomhed for at være uvildig konfliktmægler. Efter afsøgning af og enighed omkring uenigheden - og meget senere fælles aftaler omkring håndtering af konflikten, betragtede jeg gruppen – bestående af to personer - som et team, der havde fået skadet deres fælles tillidsforhold. I sådan et tilfælde kan den passende selvafsløring være gået helt i stå. Det kan modsat være en vigtig katalysator til at genopbygge tilliden. Så når der er enighed om, at man sammen ønsker at bilægge konflikten, skal parterne påtage sig ansvaret for at komme i gang med den passende selvafsløring igen. Derfor havde vi en længere drøftelse af det gavnlige ved passende selvafsløring i den konflikt, de har gennemgået.

Afrunding
Hvis du ikke allerede har gjort det, mens du læste, så prøv selv at overveje og reflektere over, hvilken grad af selvafsløring, du har i dine forskellige relationer. I forhold til dine venner, til din familie og til dine kollegaer. Er den mon passende, eller kunne den blive bedre? Hvis det sidste er gældende, kunne det måske give mere glæde - og færre trælse formodninger omkring, hvad der rører sig i de andres hoveder.

Hvis du ønsker at gå mere konkret i dybden med det, findes der et værktøj, som afbilder din personlighed i forhold til, hvad du afslører omkring dig selv og hvad du ved, du skjuler. Værktøjet hedder Joharis vindue. Jeg bruger det til synliggørelse og bevidstgørelse i min coaching og i min undervisning. Måske bliver det temaet en anden gang.

Store solskinssmilende hilsener fra

Birgitte Sommer

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere